O nás

Vážené pacientky, Vážení pacienti,
dovolte nám, abychom Vás tímto srdečně přivítali na oficiálních webových stránkách soukromé stomatologické ordinace MUDr. Jiřího Bendy se sídlem v Praze 5.
Naše ordinace je místem, kde se v jednom harmonickém celku mísí naprosto pozitivní přístup moderní lékařské vědy s prvky celostní a psychosomatické medicíny. Díky tomu jsme schopni nejenom léčit akutní onemocnění zubů a dásní, ale především efektivně a cíleně odstraňovat mnohdy skryté příčiny jejich vzniku a dosahovat tak vysoké úspěšnosti při léčbě nejrozmanitějších chronických problémů a zdravotních potíží.

V následujícím textu bychom Vám proto velice rádi nabídli detailní informace týkající se nejenom našich vysoce kvalitních stomatologických služeb a celkového chodu naší ordinace jako takové, ale také našeho citlivého a specifického přístupu k pacientům a samotnému léčebnému procesu.

Kdo jsme a jaké máme zkušenosti?
MUDr. Jiří Benda je renomovaným odborníkem v oblasti praktického zubního lékařství a stomatologické chirurgie, který měl za dobu svého téměř čtyřicetiletého působení v oboru možnost nasbírat mnoho cenných praktických i teoretických zkušeností, jež z něj k dnešnímu dni dělají jednoho z nejuznávanějších a nejvyhledávanějších zubních lékařů v Praze a jejím blízkém okolí.

Díky svému preciznímu vzdělání, bohatému zkušenostnímu potenciálu a nevídaně hlubokým vědomostem ohledně fungování lidského těla jakožto úzce propojeného celku se pan doktor při léčbě svých pacientů zaměřuje zejména na důkladnou prevenci a odstraňování samotných příčin vzniku akutních i chronických zdravotních potíží. K těmto účelům pak využívá nejenom kompletní škálu v současné době dostupných vědeckých poznatků a zažitých lékařských postupů, ale také zcela konvenční a ověřené metody celostní a psychosomatické medicíny.

Jaké služby v naší ordinaci poskytujeme?
Nabídka profesionálních služeb naší stomatologické ordinace obsahuje jak standardní ošetření v oblasti klasické a estetické stomatologie, tak i speciálně navrženou preventivní a detoxikační terapii zaměřenou především na cílené odstraňování příčin chronických problémů a jiných nepříjemných obtíží.
V následujících bodech z úsporných důvodů uvádíme pouze stručný přehled našich stěžejních stomatologických služeb. Pro získání detailnějších informací o jednotlivých úkonech navštivte prosím záložku „naše kompletní služby“, kterou snadno naleznete na těchto webových stránkách.

Mezi naše standardní stomatologické služby patří:

 • kompletní stomatologické ošetření pro děti i dospělé
 • stomatologická chirurgie
 • parodontologie
 • implantologie
 • endodoncie
 • ortodoncie

Speciální nabídka naší stomatologické ordinace:

 • detoxikace organismu
 • odstraňování amalgámových výplní
 • léčba bolesti
 • léčba elektrogalvanismu dutiny ústní
 • keramické korunky na počkání
 • měření proudu – testování bio kompatibility při ošetřování

Jaký je náš přístup k pacientům?
Léčba v naší soukromé ordinaci je díky velmi citlivému přístupu a používání vysoce sofistikovaných analgetik zcela bezbolestnou a expresní záležitostí – a to dokonce i v případě komplikovaných zákroků, jakými mohou být např. extrakce přespočetných zubů, odstranění rozsáhlejších zubních kazů či léčba chronických zánětů v oblasti celé dutiny ústní.

Jednou z hlavních předností naší ordinace je však její zcela specifické zaměření na prevenci, detoxikaci organismu a léčbu následků nevhodně použitých materiálů v oblasti dutiny ústní, jež mohou díky své vysoké elektroaktivitě mnohdy působit jakožto skrytá příčina nejenom fyzických, ale i psychických a psychosomatických obtíží.
Pro každého pacienta sestavíme naprosto individuální léčebný a detoxikační plán, na jehož základě následně docílíme postupného ústupu jeho chronických a běžným způsobem mnohdy neléčitelných zdravotních potíží.

V naší ordinaci se navíc můžete setkat pouze s tím nejmodernějším technologickým vybavením a vysoce erudovaným zdravotním personálem, který se za všech okolností vynasnaží o to, abyste se u nás cítili pohodlně a v maximálním bezpečí. O Vaše pohodlí pří čekání na zákrok i při samotném léčebném procesu se pak postará útulné a příjemně působící prostředí naší stomatologické ordinace jako takové.