Čím se řídí stomatologická ordinace

Léčba v naší ordinaci je díky velmi citlivému přístupu a používání vysoce sofistikovaných analgetik zcela bezbolestnou a expresní záležitostí – a to dokonce i v případě komplikovaných zákroků, jakými mohou být např. extrakce přespočetných zubů, odstranění rozsáhlejších zubních kazů či léčba chronických zánětů v oblasti celé dutiny ústní.

Jednou z hlavních předností naší ordinace je však její zcela specifické zaměření na prevenci, detoxikaci organismu a léčbu následků nevhodně použitých materiálů v oblasti dutiny ústní, jež mohou díky své vysoké elektroaktivitě mnohdy působit jakožto skrytá příčina nejenom fyzických, ale i psychických a psychosomatických obtíží.
Pro každého pacienta sestavíme naprosto individuální léčebný a detoxikační plán, na jehož základě následně docílíme postupného ústupu jeho chronických a běžným způsobem mnohdy neléčitelných zdravotních potíží.

Dovolte nám na tomto místě ještě jednou shrnout přednosti naší soukromé ordinace v heslovité formě:

  • Téměř 40 let praxe
  • Vysoce erudovaný a zkušený stomatolog
  • Moderní technologické vybavení
  • Profesionální a plně individuální přístup
  • Bezbolestné ošetření
  • Přednostní důraz na prevenci, léčbu následků nevhodně použitých materiálů v oblasti dutiny ústní a celkovou detoxikaci organismu
  • Používání zcela konvenčních a ověřených metod celostní a psychosomatické medicíny
  • Příznivé ceny

Ceník služeb
Naše ordinace bohužel nespolupracuje s žádnou z veřejných ani soukromých zdravotních pojišťoven a veškeré standardní i nadstandardní léčebné úkony jsou tudíž kalkulovány dle našich platných ekonomických standardů. Kompletní ceník je pak samozřejmě k dispozici přímo v naší stomatologické ordinaci.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na našem telefonním čísle +420 271 961 817 (kdykoli během oficiálních ordinačních hodin).