CENÍK STOMATOLOGICKÝCH VÝKONŮ CENA V KČ
VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ 900,- -1780
ŽURNÁLNÍ OŠETŘENÍ od 500,-
OPG RENTGEN VYHOTOVENÍ SNÍMKU 1290,-
VYHODNOCENÍ 540,-
CT SNÍMEK 2250,-
   
ANESTEZIE
POVRCHOVÁ 25,-
INJEKČNÍ ANESTEZIE – LOKÁLNÍ 170,-
ANESTEZIE SVODNÁ 300,-
DENTÁLNÍ HYGEINA
INSTRUKTÁŽ ÚSTNÍ HYGIENY 340,-
ODSTANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE 575,- až 1140,-
KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ HYGIENY 340,-
AIRFLOW 1 ČELIST 960,-
FLUORIDACE  D.M.G PĚNOU 780,-
BĚLENÍ ZUBŮ  BRITE SMILE od 8000,-
ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE
FOTOKOMPOZIT – ESTETICKÁ  VÝPLŇ 1000,- -2500,-
FOTOKOMPOZIT – DOSTAVBA ZUBU 1500,- – 1900,-
FOTOKOMPOZIT – ESTETICKÁ DOSTAVBA 1500,- – 3000,-
VÝPLŇ PROVIZORNÍ od 360,-
PREPARACE KAZU  NEBO NEVYHOVUJÍCÍ VÝPLNĚ od 450,-
PREPARACE  AMALGÁMU(vč.likvidace tox.odpadu) od 450,-
VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU od 250,-
PARODONTOLOGIE
KOMPLEXNÍ PARODONTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1400,-
KONTROLNÍ PARODONTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 900,-
KYRETÁŽ – 1  ZUB – NA KOŘEN od 300,-
FRENULEKTOMIE od 1440,-
PŘERUŠENÍ TAHŮ od 2940,-
PŘERUŠENÍ TAHŮ – KAUTEREM od 490,-
EXTRAKCE
EXTRAKCE PROSTÁ – DĚTI 290,- – 1200,-
EXTRAKCE PROSTÁ – DOSPĚLÍ od 680,-
EXTRAKCE KOMPLIKOVANÁ od 900,-
EXTRAKCE  CHIRURGICKÁ NEKOMPLIKOVANÁ 900,- – 1500,-
EXTRAKCE  CHIRURGICKÁ KOMPLIKOVANÁ – dle časové náročnosti
CHIRURGICKÉ  ZÁKROKY
AUGMENTACE/dle rozsahu 1500,- až 20000,-
SINUS LIFT UZAVŘENÝ od 2500,-
SINUS LIFT OTEVŘENÝ 30000,- až 60000,-
ENDODONCIE
REENDODONCIE STARÉ KOŘENOVÉ VÝPLNĚ – 1 kořenový kanálek 3100,-
ENDODONTICKÉ OPRACOVÁNÍ A ROZŠÍŘ. KOŘEN.KANÁLKU od 700,-
TERAPIE
OZONOTERAPIE 450,-
MAGNETOTERAPIE 480,-
LASER  1MIN. 84,-
SOLUX 390,-
IMPLANTOLOGIE
IMPLANTACE VČETNĚ ZIRCONOVÉ KORUNKY od 30000,- – 35000,-
CENA OD ZAVEDENÍ  DO ZHOTOVENÍ KORUNKY
PILÍŘOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKŮ
KORUNKA CELOKERAMICKÁ 5600,- – 10500,-
KORUNKOVÉ  NÁHRADY
KORUNKA PLÁŠŤ.CELOKERAM.PREPARACE SCHODK. 7760,-
SÓLO KORUNKA PLÁŠŤOVÁ  Z KOMP.PLASTU 2525,-
SÓLO KORUNKA PLÁŠŤOVÁ  KERAMICKÁ, PREP.SCHŮDK. od 7500,-
SÓLO KORUMNKA FAS.-KOMP.PLAST PREP.SCHŮDKOVÁ 3360,-
SÓLO KORUNKA TELESKOPICKÁ- METALOKERAMIKA 7360,-
PREPARACE ZUBU NA ČEP.NÁSTAVBU/ NA KK 200,-
PREPARACE ZUBU NA KORUNKU od 720,-
KORUNKA  CELOKERAMICKÁ od 7500,-do10500,-
CEREC
KORUNKA CELOKERAMICKÁ  CEREC od 6300,-
ČLEN MŮSTKU CELOKERAMICKÝ CEREC od 6300,-
INLAY CELOKERAMICKÁ  CEREC od 3600,-
KORUNKA PREFABRIKÁT od 890,-
PROVIZORNÍ, FIXNÍ NÁHRADY – OPRAVY
PROVIZORNÍ OCHR. MŮSTEK Z PLASTU – DO 6TI ZUBŮ od 3600,-
PROVIZORNÍ OCHR. MŮSTEK Z PLASTU – 7 A VÍCE ZUBŮ od 5200,-
OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY  S OTISKEM – NOVÁ FASETA od 3000,-
NACEMENTOVÁNÍ KORUNKY PROVIZORNÍ 600,-/zub
NACEMENTOVÁNÍ DEFIN. PROTETICKÉ PRÁCE 1280,-/zub
ÚPRAVA PROTETICKÉ PRÁCE od 300,-
ORTODONCIE
ÚPRAVA ORTO  APARÁTU od 360,-
ORTODONTICKÁ KONTROLA od 540,- do 680,-
DEFINITIVNÍ CENA SE ŘÍDÍ DLE NÁRIOČNOSTI JEDNOTLIVÝCH VÝKONŮ
KONEČNÁ CENA BUDE PŘEDEM KONZULTOVÁNA