Jak probíhá spolupráce

V následujících bodech bychom Vám velice rádi demonstrovali běžný průběh návštěvy v naší stomatologické ordinaci a přenesli tak pozornost na některé z důležitých organizačních aspektů vážících se k naší (možné) budoucí spolupráci:

  • Nově příchozí pacient je ze všeho nejdříve podroben důkladnému vstupnímu vyšetření zahrnujícímu jak detailní prodiskutování jeho anamnézy a současného zdravotního stavu, tak například i vytvoření vysoce kvalitního panoramatického rentgenového snímku, na jehož základě lze snáze stanovit další postup a předpokládaný průběh léčby.
  • Po důkladné analýze rentgenového snímku se pacient dozví veškeré potřebné informace ohledně zdravotního stavu svého chrupu, dásní, měkkých tkání a ostatních orgánů nacházejících se v dutině ústní.
  • Následně je pacient obeznámen s předpokládaným plánem budoucí léčby, a to včetně finanční rozvahy a časového harmonogramu.

Lékař ke každému ze svých pacientů přistupuje s maximální mírou individuality a je vždy ochoten vyslechnout a přizpůsobit se specifickým požadavkům a přáním daného pacienta, popřípadě na základě konstruktivní diskuse modifikovat jím navržený léčebný postup.

Objednání služeb stomatologické ordinace MUDr. Jiřího Bendy v Praze 5
Pro zamluvení termínu návštěvy v naší stomatologické ordinaci kontaktujte prosím zdravotní sestru na telefonním čísle +420 271 961 817, a to kdykoli během našich oficiálních ordinačních hodin:

Naše ordinační hodiny:

Po 08:00 – 16:00
Út 08:00 – 16:00
St 13:00 – 19:00
Čt 13:00 – 19:00
09:00 – 15:00